Katalog
Značaj prolećnog prskanja voćaka i vinove loze

Značaj prolećnog prskanja voćaka i vinove loze

By In Saveti On 20/03/2017


Štetni insekti prezimljavaju u različitim stadijumima na voću pa je prvo prolećno prskanje voća i vinove loze jako važan deo celokupne zaštite, pre svega kao deo preventivne zaštite od raznih bolesti. Kako bi se sprečio negativan uticaj štetnih insekata pri kretanju vegetacije, treba uraditi preventivno prvo prskanje, a to naročito vredi za starija i zapuštenija stabla.

U fazi mirovanja preduzimaju potrebne agrotehničke mere kako bi se obezbedili povoljni uslovi da se u rano proleće startuje sa hemijskom zaštitom kao jednom od vrlo važnih operacija u integralnoj proizvodnji voća i vinove loze. Te mere obuhvataju orezivanje i proredjvanje krune voćki, uklanjanje i uništitavanje polomljenih i suvih grana, skidanje mumuficiranih plodova koji su jedni od izvora zaraza za narednu vegetaciju, zatim čišćenje stabala od lišajeva i nakupljene mahovine koji predstavljaju veliku prepreku za uspešno delovanje sredstava na insekte koji prezimljavaju na stablu, narocito štitaste vaši, kao i zaoravanje otpalih listova na dubinu od 20cm.

Kada su svi ti radovi obavljeni može da se primeni prskanje na način da se cela voćka okupa u rastvoru, i to od korena do vrha. Mlaz tecnosti treba da zahvati čitavu voćku, od najtananijih grančica na kojima se nalaze jaja mnogih štetocina (biljne vaši, grinje, lisne buve, jabukin smotavac i dr.).  Takođe, mlaz tečnosti treba da bude pod odredjenim, stalnim pritiskom, kako bi sredstvo dospelo u pazuhe pupuljaka i u sve pukotine i neravnine kore. Tretiranje treba da se vrši preparatima na bazi mineralnog ulja i bakra, po suvom vremenu bez vetra, a temperatura vazduha ne sme da bude niža od 5°C, sve do bubrenja pupoljaka. Poželjno je da se za startno prolećno prskanje preparatima na bazi bakra povećaju količine za 50%, bez opasnosti po fitotoksičnost. Kod svih ovih fungicida karenca je OVP (obezbeđena vremenom primene).

 

Osim širokog spektra dejstva u koje spada suzbijanje uzročnika bolesti i štetnih insekata voća i vinove loze, preparati na bazi mineralnog ulja i bakra koriste se i kod premazivanja rana nakon rezidbe. Naime, na voćkama zimi mogu da nastanu brojne rane od vetra ili makaza za orezivanje, gde se kasnije mogu uvući larve štetočina. Tanki sloj ulja može da pomogne kod rešavanja ovog problema jer deluje tako da uguši štetočine, a osim toga, značajno je da ulja deluju i na biljne bolesti. Tanki sloj ulja obavija pupoljke i ne dopušta miceliji prodiranje kroz spore u mladi pupoljak. Preporučuje se prskanje u periodu od kraja februara do polovine marta.

Cilj je da se štetočine unište dok se još nisu razvile, a ukoliko se unište i one koje su preživele od protekle godine, delovaćemo preventivno na njihovu pojavu u predstojećoj sezoni. Prskanje uljem je korisno, ali ono mora da se sprovodi prema navedenom uputstvu proizvođača ili savetima stručnjaka.