Katalog
Stenica – Nezara Viridula

Stenica – Nezara Viridula

By In Saveti On 18/08/2015


Stenica je najčešće štete pravila na paradajzu i paprici, ali je nalažena i na vinovoj lozi, spontanoj vegetaciji i drugim biljnim vrstama.

S obzirom da se Nezara Viridula proširila izvan svog prirodnog areala, registrovana je i na području naše zemlje. Polifagna je vrsta i hrani se sišući biljne sokove iz svih nadzemnih delova biljke, mada najradije iz rastućih izdanaka i plodova u zrenju. Napadnuti izdanci blede, nekada i propadaju. Posledice oštećivanja plodova su tamno smeđe ili crne pege koje umanjuju kvalitet i narušavaju izgled plodova. Rast mladih plodova je usporen i oni su često bledi i otpadaju sa biljke. Usled mehaničkih oštećenja plodova dolazi do prodora bakterija i gljiva i pojave bolesti.

Suzbijanje je teško i neefikasno. Kod nas su registrovani preparati iz nekoliko hemijskih grupa: piretroidi, organofosfati i neonikotinoidi. Većina preparata u preporučenim dozama nemaju efikasnost na ovu stenicu. Obzirom da ova štetočina napada plodove pred berbu vrlo je teško uskladiti primenu insekticida sa berbom, tj. ispoštovati karencu preparata. U drugim zemljama u kojima se javlja uglavnom se primenjuje biološka kontrola dok primena insekticida ne daje zadovoljavajuće rezultate. Postoji nekoliko parazita od kojih su najpoznatiji Trichopoda pennipes koja parazitira larve i odrasle jedinke, i Trissolcus basalis koja parazitira jaja.

Preporučujmo preparate na bazi:
• Pirimifos-metil
• Bifentrin
• Acetamiprid.

VODITI RAČUNA O KARENCI!