Katalog
Trips

Trips

By In Saveti On 18/08/2015


Tripsi spadaju u polifagne štetočine, hrane se na brojnim gajenim i korovskim biljkama, a najveće štete pričinjavaju na povrću i cveću u zatvorenom prostoru.

Od povrća napadaju: luk, praziluk, paradajz, kupus, krastavac, salatu, tikvice i drugo povrće. Najštetnije vrste tripsa u našim staklenicima i plastenicima su: kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis) i duvanov trips (Thrips tabaci).

KALIFORNIJSKI TRIPS je polifagna vrsta, oštećuje mnoge biljke koje se gaje u staklenicima. Direktnu štetu izaziva na svim delovima biljaka, a indirektnu kao prenosilac virusa tačkaste bronzavosti paradajza. Izuzetno je opasna vrsta, koja brzo razvija otpornost na insekticide, pa je potrebna posebna pažnja pri hemijskom suzbijanju.

DUVANOV TRIPS štete izaziva na otvorenom i u zatvorenom prostoru. To je izraziti polifag, sa velikim brojem biljaka domaćina. Oštećenja izaziva direktno sisanjem biljnih sokova na cvetovima i listovima biljaka, i indirektno kao prenosioc virusa tačkaste bronzavosti paradajza. Populacije duvanovog tripsa su najbrojnije na gajenim biljkama iz familije Alliaceae (luk i praziluk), zatim na kupusu, krastavcima, paradajzu, salati, a značajnu štetu izaziva na duvanu i pamuku.

Kod sorti koje imaju 30 dana do zrenja sada je momenat za primenu fungicida u cilju suzbijanja sive truleži-Botrytis cinerea. Karenca ovih fungicida je od 21 do 28 dana i ne treba kasniti sa njihovom primenom. Siva trulež može značajno smanjiti prinos grožđa ako u toku zrenja nastupi vlažniji period a nije bilo adekvatne zaštite odgovarajućim fungicidima.

Uspešna zaštita i uništavanje štetnih vrsta tripsa u staklenicima, zavisi od blagovremenog uočavanja njihovog prisustva. Pravovremena upotreba hemijskih preparata je bitna za uspešnu zaštitu.

Preporučujmo preparate na bazi:
• Spinosad-a
• Malationa-a
• Abamektina-a
• Alfa-cipermetrina-a
• Formetanat-a
i ostale preparate registrovane za suzbijanje tripsa. VODITI RAČUNA O KARENCI!