Katalog
Jabukin smotavac, biljne vaši, kalifornijska štitasta vaš

Jabukin smotavac, biljne vaši, kalifornijska štitasta vaš

By In Saveti On 09/07/2015


Jabukin smotavac u našim uslovima najčešće ima dve generacije. Let druge generacije započinje u prvoj polovini jula a razvučen je sve do početka septembra.

Druga generacija može biti opasnija od prve, jer ima bolje uslove za razvoj, a plodnost ženki je daleko veća. Praćenje leta leptira obavlja se postavljanjem ferotrapova u voćnjak. Kada se utvrdi kritiča brojnost i početak polaganja jaja, treba ga suzbijati.

Mere zaštite – Pomoću feromonskih klopki treba pratiti let druge generacije jabukinog smotavca. Pred početak piljenja larvi preporučujemo preparate na bazi:

  • Emamektin benzoate-a  (3 kg/ha)  uz dodatak okvašivača
  • Hlorantraniliprol + Abamektin  (0,7-1,1 l/ha)
  • Lufenuron  (0,7l/ha)

Za drugu generaciju se obično obavljaju 2-3 tretmana.

Kalifornijska štitasta vaš

Drugu generaciju razvija krajem jula i u avgustu, a treću krajem avgusta i u septembru. Prag tolerancije za ovu štetočinu je nula, što znači da je treba suzbijati čim se primete štete.

Mere zaštite – Protiv lisnih vaši preporučujemo preparate na bazi:

  • Acetamiprid
  • Taimetoksam
  • Imidakloprid
  • Pimetrozin