Katalog
Bolesti povrća

Bolesti povrća

By In Saveti On 23/06/2015


Bolesti koje se ispoljavaju na povrću imaju više prouzrokovača, a preventivne mere zaštite, naročito preventivno prskanje biljnim zaštitnim sredstvima od izuzetnog je značaja…

Povrće najčešće strada od različitih gljiva, a ređe prouzrokovajuće bolesti predstavljaju bakterije i virusi. Svakodnevne kiše i relativna visoka vlažnost vazduha, uz višu temperaturu, odlično pogoduju razvoju gljiva. Plamenjača je gljivično oboljenje koje napada povrće iz porodice kupusnjača, salatu, luk, spanać, paradajz, krastavac, dinje, lubenice i tikvice.

PLAMENJAČA PARADAJZA – Phytophtora infestans

Plamenjaču paradajza prouzrokuje parazitna gljiva Phytophtora infestans. U kišnim i vlažnim godinama izaziva velike štete na paradajzu. Simptomi se javljaju na svim nadzemnim delovima biljke. Na listovima su krupne svetlozelene i vodenaste pege. Pri visokoj vlažnosti vazduha, sa donje strane lista stvara se beličasta prevlaka koja predstavlja organe za reprodukciju gljive. Ubrzo, nakon pojave prvih simptoma, obično ceo list bude zahvaćen nekrozom. Potpuna defolijacija i propadanje lista se neretko dešava kroz 2 nedelje. Zaraženi plodovi lako otpadaju. Ukoliko se pojave simptomi bolesti upotrebiti sistemične fungicide, sa kojima se zaustavlja širenje infekcije i obezbeđuje trajnija zaštita. Ne preporučuje se primena sistemičnih fungicida više od dva puta.

Preporučujemo preparate na bazi:

  • Azoksistrobin
  • Azoksistrobin +Hlorotalonil
  • Metalaksil M + Hlorotalonil
  • Mankozeb
  • Dimetomorf + Mankozeb
  • Metalaksil M + Mankozeb
  • Ciazofamid
  • Cimoksanil

** Voditi računa o KARENCI (vremenski period koji mora da protekne od poslednje primene pesticida do berbe).

PLESNIVOST LISTA – Fulvia Fulva

Bolest koja se javlja u plastenicima i staklenicima u uslovima visoke relativne vlažnosti. Simptomi se javljaju pretežno na listovima, ponekad na cvetovima, plodovima i i stablu. Na licu lista javljaju se žute pege, kasnije i na naličju. Listovi se uvijaju, venu, a kasnije i opadaju.

Preporučujemo preparate na bazi :

  • Azoksistrobin + Hlorotalonil
  • Piraklostrobin + Boskalid