Katalog
Pamukova sovica – Helicoverpa armigera

Pamukova sovica – Helicoverpa armigera

By In Saveti On 17/07/2017


Kukuruzna (pamukova) sovica je izrazito polifagna štetočina. Najveće štete pravi na kukuruzu, paprici, paradajzu, boraniji, soji, suncokretu, duvanu. Gusenice mlađeg razvojnog stadijuma skeletiraju lišće, dok od trećeg stadijuma prelaze na generativne organe. Kod paprike, na primer, gusenica se ubušuje u plod i pričinjava štete koje se ne mogu popraviti, takvi plodovi paprike gube tržišnu vrednost, a nakon kiše napune se vodom i trule.

Životni ciklus : Pamukova sovica ima 3-5 generacija godišnje, od kojih se prva javlja tokom maja-juna, druga tokom jula-avgusta, a treća u septembru. Sovica prezimljava na dubini od 4-8 cm, u stadijumu lutke, iz koje izlaze leptiri krajem aprila i u maju. Ženka polaže jaja na biljke u proseku oko 500 komada, pojedinačno ili u manjim grupicama na gornju stranu lista, cvetove i plodove. Sveža jaja su bela, okrugla, veličine 0,5 mm, a pred piljenje braonkasta. Embrionalni stadijum traje 3 dana. U zavisnosti od vremenskih prilika gusenice žive od 2-3 nedelje, nakon čega se u zemljištu pretvaraju u lutke. Stadijum lutke traje 12-14 dana. Celokupan razvoj jedne generacije završava se za jedan do dva meseca.

Suzbijanje: Pri izboru preparata voditi računa da su ovilarvicidnog delovanja. To znači: ukoliko je jaje bele boje, znači da je sveže položeno, a braon jaja su pred piljenje. Tretman izvoditi u večernjim satima, jer neki preparati gube kontaktno dejstvo razgradnjom na svetlosti ili usled visokih temperatura. 

Preporučuju se preparati na bazi: hlorantraniliprola i indoksakarba.