Katalog
Pepelnica jabuke – Podospharea leucotricha

Pepelnica jabuke – Podospharea leucotricha

By In Saveti On 31/05/2017


Napada list,mladare,cvet i plodove jabuke.Razvija se na svim zelenim delovima stvarajući karakterističnu brašnastu belosivu navlaku.Prema simptomima oboljenje se manifestuje u dva različita tipa:
– “beli mladari” – razvijeni iz zaraženih pupoljaka, potpuno pokriveni belom navlakom konidija i površinskom micelijom – proizvod su primarnih infekcija,
– pojedinačno zaraženo lišće tokom vegetacije su posledice sekundarnih infekcija.
Zaraženi cvet se deformiše, zadeblja i na njemu se formira karakteristična belosivkasta navlaka.
Na plodu je zaraza manje vidljiva.Na pokožici ploda se stvara tanka rđasta mrežica utisnuta u epidermis.

Životni ciklus:Patogen prezimljava kao micelija u drvenastim i cvetnim pupoljcima.Micelija raste između ljuspastih listića pupoljaka i tako prezimljuje.U proleće zaraženi pupoljci kreću.Sa njima kreće i micelija koja se difuzno širi i fruktificira, zahvatajući čitav letorast koji se razvija iz pupoljaka.Mnogi zaraženi pupoljci uopšte ne kreću, a pojedini se razvijaju u kratke letoraste i sasušuju.Oni koji prežive razvijaju se u tzv. “bele mladare“ karakteristične po tome što su prekriveni brašnastom belosivom navlakom konidija.Ove konidije se raseljavaju na mlado lišće i vrše sekundarne infekcije.Da bi se ostvarile infekcije nije potrebna voda, dovoljna je relativna vlaga vazduha viša od 60% da konidije proklijaju i izvrše infekciju.Samo mlad list je osetljiv na infekcije.Optimalne temperature za infekciju su od 15-25°C, dok su minimalne 10°C, a maksimalne 30°C.Pored infekcije lista, za vreme vegetacije dolazi i do zaraze pupoljaka, ali samo dok su oni otvoreni.Zbog toga se najčešće zaraze terminalni pupoljci koji su zbog porasta najduže otvoreni.

Suzbijanje:Izbor tolerantne sorte pri zasnivanju zasada jabuke je možda jedna od najefikasnijih preventivnih mera zaštite od prouzrokovača pepelnice.Sorta jabuke koja poseduje prirodnu otpornost na P. leucotricha je Enterprajz.Ove sorte su sporadično zastupljene u proizvodnji jabuke kod nas.

Agrotehničke mere:Primarne zaraze se mogu suzbiti uklanjanjem izvora inokuluma (zaraženi vegetativni i generativni pupoljci i letorasti).Svi zaraženi beli letorasti treba da se uklone u vreme zimske rezidbe.

Hemijske mere:Sekundarne infekcije ploda i zeljastih delova jabuke se mogu sprečiti primenom fungicida. U komercijalnim zasadima jabuke se skoro uvek izvodi suzbijanje P. leucotricha primenom fungicda, kao i za kontrolu ostalih ekonomski važnih patogena.Fungicidi se obično primenjuju u intervalima od 7 do 10 dana počevši od fenofaze kada su vidljivi cvetni pupoljci pa do fenofaze kada lastari dotignu svoj puni porast.Ovakvim izvođenjem tretmana obezbeđuje se stalno prisustvo depozita fungicida na novoformiranim zeljastim biljnim delovima.U našoj zemlji postoje širok spektar fungicida registrovanih za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, kao što su neorganska jedinjenja sumpora, triazoli (miklobutanil, penkonazol itd), strobilurini (kresoksim-metil), dinitrofenoli (dinokap), hidroksi pirimidini (bupirimat) i sulfamidi (tolilfluanid).Sva ova jedinjenja pružaju efikasnu zaštitu jabuke od pepelnice.Jedna od čestih grešaka koja se sreće u praksi je kasno izvođenje prvih tretmana.Umesto u fenofazi pre cvetanja, proizvođači obično počnu sa primenom fungicida posle cvetanja jabuke.Kada na proleće ponovo otpočne ciklus razvića P.leucotricha, formira se veliki broj konidija (sekundarni ciklus) koje zaražavaju cvetove i lisne pupoljke.Zaraženi pupoljci služe kao izvor zaraze za narednu godinu.Suzbijanje P. leucotricha je teško izvesti tokom vegetacione sezone ukoliko se ono dobro ne izvede ranije, u prethodnoj godini.