Katalog
Poleganje rasada (Phytium sp. Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Phytophthora spp., Sclerotinia spp)

Poleganje rasada (Phytium sp. Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Phytophthora spp., Sclerotinia spp)

By In Saveti On 06/10/2015


Bolest poleganja rasada predstavlja najopasniju bolest pri proizvodnji rasada. Bolest se ispoljava na mladim, tek izniklim biljkama u toplim lejama u vidu poleganja.

Prouzrokuju je gljive roda Phytium sp. Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Phytophthora spp., Sclerotinia spp.

Simptomi:U početku biljke poležu u manjim oazama, a kako se bolest širi i prelazi sa sasušenih na zdrave biljke, u leji se stvaraju potpuno ogolela mesta. Na obolelim delovima biljaka može se zapaziti beličasta ili siva paučinasta navlaka. Bolest se brže širi kada su leje pokrivene, ako je gust sklop biljaka i ako se često zaliva. Paraziti se održavaju u zaraženim biljnim ostacima, u zemljištu kao saprofit i u zaraženom semenu. Za razvoj bolesti povoljno utiče povećana vlažnost zemljišta i vazduha.

Suzbijanje: Da bi se sprečila pojava ove bolesti potrebno je koristiti sterilni supstrat u proizvodnji rasada, a u slučaju da se bolest pojavi tretirati preparatima na bazi propamokarb-hidrohlorida. Preparat se koristi zalivanjem rasada u koncentraciji 0,15-0,25% (15-25 ml preparata u 10l vode).