Katalog
szilagyigabor

Articles Posted by

Jesenje đubrenje voćnjaka

Jesenje đubrenje ima za cilj da se unese neophodna količina hraniva potrebna voćkama, jer se tokom vegetacije znatna količina iskoristi za rast i razviće voćaka, lisne i drvne mase kao i plodova....

read more

Jesenje “PLAVO PRSKANJE” voćaka

Jesenje prskanje voćaka i vinograda je obavezna mera zaštite. “Plavim prskanjem” se suzbijaju uzročnici mnogih bolesti. Suzbija se rogač šljive, monilioze koštičavih voćki (kajsije, breskve, šljive, trešnje i višnje)...

read more

Zasnivanje travnjaka uz navodnjavanje

Za pravilno zasnivanje travnjaka je vrlo bitna dobra i kvalitetna priprema zemljišta koju treba blagovremeno obaviti. Nakon pripreme sledi setva koju treba obaviti od polovine aprila do polovine oktobra meseca....

read more

Poleganje rasada (Phytium sp. Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Phytophthora spp., Sclerotinia spp)

Bolest poleganja rasada predstavlja najopasniju bolest pri proizvodnji rasada. Bolest se ispoljava na mladim, tek izniklim biljkama u toplim lejama u vidu poleganja....

read more

Zaštita salate u plastenicima

U većini plastenika u toku je proizvodnja salate, blitve, spanaća i dr. sličnih kultura. Ovo su biljke koje imaju skromne zahteve prema temperaturi i svetlosti....

read more

Kupusov buvač (Phyllotreta spp)

Štetočine se sada sreću na rasađenom kupusu (letnjem) izgrizajući listove u vidu rupica i ukoliko se ne suzbijaju mogu pričiniti velike štete....

read more

Stenica – Nezara Viridula

Stenica je najčešće štete pravila na paradajzu i paprici, ali je nalažena i na vinovoj lozi, spontanoj vegetaciji i drugim biljnim vrstama....

read more

Trips

Tripsi spadaju u polifagne štetočine, hrane se na brojnim gajenim i korovskim biljkama, a najveće štete pričinjavaju na povrću i cveću u zatvorenom prostoru....

read more

Siva trulež grožđa (BOTRYTIS CINEREA)

Najčešće je prisutna u vinogradima gustog sklopa i osetljivih sorti. Štete nastale delovanjem ove gljive mogu biti veoma velike....

read more

Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke

Krastavost ploda se tokom leta može razvijati na osetljivim sortama, kao što su Zlatni delišes, Braeburn, Pink lady....

read more