Katalog

Navodnjavanje kap po kap obezbeđuje biljkama optimalnu količinu vode pri korenovom sistemu. Kap po kap navodnjavanje kapajućim cevima pruža biljkama tačno potrebnu količinu vode pomoću ugrađenih kapljača. Postoje Standard i Light-Standard kapljači te Kompenzirajući i Light-Kompenzirajući kapljači. Oni su ugrađeni u cevi prečnika Ø16 mm i Ø20 mm. Kapljači mogu biti ugrađeni u cevi na rastojanju od 33, 50, 75 ili 100 cm. Kod ovih sistema nema preteranog i nepotrebnog vlaženja zemlje oko korena biljke a samim tim velika je ušteda u potrošnji vode.

 • Legenda:
  NON-PC. – običan kapljač
  PC. – kompenzacioni kapljač
 • AS – antisifon (sprečava ulaz spoljašnjih nečistoća u kapljač po završetku rada navodnjavanja)
  D – prečnik cevi
  CM – razmak kapljača
  L – količina vode po kapljaču na sat
  ST – 1.1 mm debljina zida cevi
  LIGHT – 0.9 mm debljina zida cevi