Katalog

Navodnjavanje kap po kap obezbeđuje biljkama optimalnu količinu vode pri korenovom sistemu. Kap po kap navodnjavanje kapajućim trakama pruža biljkama tačno potrebnu količinu vode pomoću formiranih kapljača u materijalu trake. Kapajuća mesta mogu biti na rastojanju od 5, 10, 15 i 20 cm, u zavisnosti od modela i proizvođača. Nema preteranog i nepotrebnog vlaženja zemlje oko korena biljke. Samim tim velika je ušteda u potrošnji vode.