Katalog

Fitinzi se koriste za spajanje raznih delova sistema za poljoprivredno navodnjavanje i zalivanje. Idealni su i za spajanje sistema za poljoprivredno navodnjavanje i zalivanje na glavni vod, koji ga snabdeva vodom. Izrađuju se od kvalitetnog UV stabilnog plastičnog materijala, otpornog na fizičke i atmosferske uticaje. Navodimo nekoliko primera za primenu fitinga u poljoprivrednom navodnjavanju, u čemu idealno služe za:

• Spoj glavnog voda i 1-2 kapajuće trake
• Spoj dve kapajuće trake pomoću holendera
• “L” spoj 2 kapajuće trake pod uglom od 90° pomoću holendera
• “T” spoj 1-2 kapajuće trake
• Konekciju između lay flat cevi i konektora, pomoću startera
• Spoj između dve polietilenske ili kapajuće cevi – moguće i različitih dimenzija
• Za zatvaranje polietilenskih i kapajućih cevi pomoću čepa
• Za zatvaranje polietilenskih i kapajućih cevi pomoću prelamanja