Katalog
Zaštita salate u plastenicima

Zaštita salate u plastenicima

By In Saveti On 21/09/2015


U većini plastenika u toku je proizvodnja salate, blitve, spanaća i dr. sličnih kultura. Ovo su biljke koje imaju skromne zahteve prema temperaturi i svetlosti.

Pošto su po prirodi takve, mogu se u našim uslovima gajiti tokom zime, bez grejanja.
Međutim, velike štete u proizvodnji salate mogu prouzrokovati brojne štetočine i prouzrokovači bolesti pa je vrlo važno posvetiti posebnu pažnju zaštiti ove kulture. Još u proizvodnji rasada može doći do slabog nicanja ili poleganja tek izniklih biljčica. Najčešći su uzrok tome brojni polifagni paraziti u zemljištu iz rodova Pythium spp. i Rhizoctonia spp, prouzrokovači poleganja klijanaca.

Zaštita salate u plasteniku podrazumeva primenu preventivnih i hemijskih mera. Od preventivnih mera značajne su: dezinfekcija zemljišta i plastenika, tretiranje semena fungicidima pre setve, redovno provetravanje objekta, redovno i umereno zalivanje, pravilno doziranje mineralnih đubriva (sa manjim dozama azota), uklanjanje obolelih biljaka sa parcele. Hemijsku zaštitu treba usmjeriti na preventivna tretiranja protiv prouzrokovača bolesti i štetnih insekata. Protiv poleganja klijanaca efikasni su preprati na bazi propamokarb fosetilat-a, propamokarb hidrohlorid-a sa čijom primenom treba početi neposredno posle setve.

Za zaštitu od štetnih insekata, lisnih vaši, tripsa, grinja, mogu se upotrebiti preparati iz grupe neonikotinoida. Pošto je u pitanju povrće koje se u ishrani koristi u svežem stanju veoma je važno poštovati karencu primenjenih preparata. U proizvodnji salate prednost treba dati preventivnim merama zaštite jer će one doprineti manjoj pojavi bolesti i samim tim smanjenoj upotrebi hemijskih sredstava.