Katalog
Kupusov buvač (Phyllotreta spp)

Kupusov buvač (Phyllotreta spp)

By In Saveti On 05/09/2015


Štetočine se sada sreću na rasađenom kupusu (letnjem) izgrizajući listove u vidu rupica i ukoliko se ne suzbijaju mogu pričiniti velike štete.

Proizvođačima je poznata ova štetočina koja se u ovom period sreće u velikom broju po jednoj biljci (preko 20 primeraka). Dugotrajna suša i visoke temperature doprinose masovnoj pojavi Kupusovog buvača. Čak i u uslovima navodnjavanja su prisutne iako bi kiše smanjile populaciju ovih štetočina.

Buvač nanosi velike štete kupusnjačama. Odrasli insekti su sjajnocrne, tamnozelene ili tamnoplave boje i kreću se skakanjem. Prezimljavaju kao odrasle jedinke u zemljištu i izlaze na proleće kada temperatura vazduha pređe preko 18 °C. Nakon parenja ženke odlažu jaja u zemljište ili na biljkama. Izlegle larve ne prave veće štete na listovima ili u korenu. Buvač ima jednu generaciju godišnje.

Dugotrajna suša doprinosi njihovoj pojavi zato u ranim jutarnjim časovima zalivati rasad i održavati površinu zemlje stalno vlažnom. Suzbijanje raditi kada je oštećeno preko 10% lisne mase, pogotovo ako su u pitanju mlađe biljke. Za suzbijanje se preporučuju insekticidi na bazi bifentrina i cipermetrina, koji su registrovani za kupusnjače u suzbijanju kupusove lisne sovice.

Preporučujmo preparate na bazi:
• Malation – 1,5 – 2,5 l/ha – KARENCA 21 DAN!!!
• Fenitrotion – 1 l/ha
• Alfa cipermetrin – 1,5 dl/ha
• Lambda cihalotrin – 2,0 dl/ha
• Deltametrin – 5,0 dl/ha