Katalog
Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke

Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke

By In Saveti On 16/07/2015


Krastavost ploda se tokom leta može razvijati na osetljivim sortama, kao što su Zlatni delišes, Braeburn, Pink lady.

Razvoju pogoduju primarne infekcije, kao i periodi vlažnosti lista duže od dva dana. Obilne padavine pred berbu mogu da izazovu kasne infekcije koje se kasnije vide u skladištu i povećavaju prezimljujući potencijal na opalom lišću. Zaštita od krastavosti plodova se sprovodi po potrebi ako ima primarnih infekcija u krošnji i kada se najave obilnije padavine i duži period vlaženja.

Preporučujemo  preparate iz grupe ditiokarbamata
• Mankozeb
• Propineb
• Tiram

ili iz grupe strobilurina:
• Azoksistrobin
• Kresoksim-metil
• Piraklostrobin
• Trifluoksistrobin