Katalog
Siva trulež grožđa (BOTRYTIS CINEREA)

Siva trulež grožđa (BOTRYTIS CINEREA)

By In Saveti On 28/07/2015


Najčešće je prisutna u vinogradima gustog sklopa i osetljivih sorti. Štete nastale delovanjem ove gljive mogu biti veoma velike.

Parazit napada list, mladare i bobice vinove loze. Najveće infekcije ostvaruje znatno pre pojave simptoma, pa je samim tim i zaštita vinove loze isključivo preventivnog karaktera. U početku vegetacije mogu biti zaraženi izdanci i pupoljci koji potamne i osuše se. Na ivici lista pre cvetanja pojavljuju se crvenkasto mrke i nekrotične pege. Cvet može biti zaražen i pre otvaranja.

Najveću štetu siva trulež čini na grozdovima koji dozrevaju. Na bobicama se u vreme sazrevanja pojavljuju pege otvoreno mrke boje koje se proširuju i zahvataju celu površinu bobice. Ispod pege koža se lako skida a površinsko tkivo razmekša. Ukoliko je u tom periodu suvo vreme napadnute bobice ostaju smežurane dok u uslovima povećane vlažnosti na njima se pojavljuje pepeljasto-siva navlaka. Zaraza se najčešće ostvaruje na mestu spajanja bobice sa peteljkom. Na tim mestima dolazi do pucanja bobice, naglog nalivanja sokova i međusobnog potiskivanja bobica što dovodi do pojave kapljica soka koje predstavljaju pogodan supstrat za razvoj parazita. Mehaničke povrede i ozlede bobica od insekata povećavaju nivo širenja zaraze.

Kod sorti koje imaju 30 dana do zrenja sada je momenat za primenu fungicida u cilju suzbijanja sive truleži-Botrytis cinerea. Karenca ovih fungicida je od 21 do 28 dana i ne treba kasniti sa njihovom primenom. Siva trulež može značajno smanjiti prinos grožđa ako u toku zrenja nastupi vlažniji period a nije bilo adekvatne zaštite odgovarajućim fungicidima.

Preporučujmo primenu fungicda na bazi:
• ciprodinil+fludioksonil
• boskalid
• fenheksamid