Katalog
Bolesti i štetočine vinove loze

Bolesti i štetočine vinove loze

By In Saveti On 06/07/2018


Nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše stvara nove povoljne uslove za razvoj plamenjače, pepelnice i sive truleži vinove loze. Voditi računa da se biraju fungicidi različitog mehanizma delovanja, zbog moguće rezistentnosti pesticida za svaki naredni tretman.

Za plamenjaču koristiti fungicide na bazi sledećih aktivnih materija: Mankozeb + Metalaksil MFamoksadon + Cimoksanil, Mankozeb + Cimoksanil.

Protiv pepelnice preporuka je koristiti preparate na bazi Miklobutanila, Penkonazola ili Propikonazola.

 Za sivu trulež Botritis cinerea koristiti preparate Fludioksonil  +Ciprodinil ili Fenhexamid.

Počelo je polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije groždjenog moljca Lobresia botrana, pa je preporuka da se tamo gde je brojnost velika odradi tretman sa Hlorantraniliprol. U vinogradima gde je brojnost ove štetočine mala ne raditi tretman insekticidom.