Katalog
branimir

Articles Posted by

Pojačana pojava Kukuruzne sovice Helicoverpa armigera

Tokom ove godine, uhvaćeno je petostruko više leptira u odnosu na prosečnu brojnost. U toku jula preporuka je da se pregledaju svi usevi koji mogu biti ugroženi od ove vrste i ukoliko su prisutna jaja izvršiti suzbijanje!!! U usevima gde...

read more

Bolesti i štetočine vinove loze

Nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše stvara nove povoljne uslove za razvoj plamenjače, pepelnice i sive truleži vinove loze. Voditi računa da se biraju fungicidi različitog mehanizma delovanja, zbog moguće rezistentnosti pesticida za svaki naredni tretman. Za plamenjaču koristiti fungicide...

read more

TopDrip HD

Inovativna, kompenzujuća (PC), antisifon (AS), debelozidna (1 mm) kapajuća cev. Koristi se u voćarstvu i drugim višegodišnjim zasadima. Idealna za subirigaciju (uzemno navodnjavanje), kao i za navodnjavanje dugačkih redova i parcela pod nagibom. U ponudi TOPDRIP HD prečnika 16mm, kapljač...

read more

Feromonske klopke

Savremena zaštita bilja, a pogotovo integralna i organska ne može se zamisliti bez primene ovih proizvoda. Koriste se u svim granama biljne proizvodnje, na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Uloga feromonskih klopki doprinosi racionalnijem korišćenju pesticida a time i očuvanju...

read more