Katalog
TopDrip HD

TopDrip HD

By In Novosti On 27/03/2018


Inovativna, kompenzujuća (PC), antisifon (AS), debelozidna (1 mm) kapajuća cev.

Koristi se u voćarstvu i drugim višegodišnjim zasadima.

Idealna za subirigaciju (uzemno navodnjavanje), kao i za navodnjavanje dugačkih redova i parcela pod nagibom.

U ponudi TOPDRIP HD prečnika 16mm, kapljač 1,6l/h sa razmakom kapljača na 50 ili 60 cm.