Katalog
RPR – Regenerating Perennial Rye grass

RPR – Regenerating Perennial Rye grass

By In Novosti On 13/03/2017


Inovativna istraživanja i razvoj Barenbrug-a je proizvela novu zvezdu:

RPR – Regenerating Perennial Rye grass

Sastav:

 • Lolium perenne: 70%
 • Festuca rubra commutata: 20%
 • Festuca rubra rubra: 10%

 

RPR je višegodišnja samoobnavljajuća trava koja se razmnožava stolonima , sa svim osobinama Engleskog ljulja. Zahvaljujući gustom sklopu prevazilazi tradicionalne osobine ljulja, a zbog brze regeneracije je preporučljiv na  terenima predviđenim čestom habanju (sportski tereni , golf tereni , travnjaci, javne površine…). RPR® pokazuje visoku tolerantnost u toplim i vlažnim letima.

Potrebni uslovi uzgoja:

 • pH zemljišta: 5-7                                                                 
 • tip zemljišta: svi tipovi
 • temperatura nicanja: iznad 12 °C
 • potrebe za vodom: prosečne
 • potrebe za azotom: prosečne

 

Setva:

 • novi travnjak: 20-25 g/m²
 • dosejavanje: 15-20 g/m²
 • dubina setve: do 15 mm