Katalog
szilagyigabor

Articles Posted by

Jabukin smotavac, biljne vaši, kalifornijska štitasta vaš

Jabukin smotavac u našim uslovima najčešće ima dve generacije. Let druge generacije započinje u prvoj polovini jula a razvučen je sve do početka septembra....

read more

Bolesti povrća

Bolesti koje se ispoljavaju na povrću imaju više prouzrokovača, a preventivne mere zaštite, naročito preventivno prskanje biljnim zaštitnim sredstvima od izuzetnog je značaja…...

read more