Katalog
Osmocote E. HIGH K 12+07+19+ME 25/1

Đubrivo sa kontrolisanim otpuštanjem makro i mikroelemenata Značajan je za kaliofilne biljke (biljke sa visokim potrebama za kalijumom). Pogodan je za upotrebu ukoliko voda za navodnjavanje sadrži visok nivo azota kao i visoke koncentracije bikarbonata.

Šifra artikla: 90001045

Pakovanje: 25 kg

U web katalogu pripada grupi:

Đubriva ICL

Tehnički podaci:

  • sastav: azot, fosfor, kalijum, magnezijum, mikroelementi
  • dužina razlaganja: 5 – 6 meseci
  • preporučena količina i način primene: 4 kg /1m³ supstrata ili direktno u sadnu jamu u zavisnosti od kulture
  • veličina granule: 2.0 – 4.0 mm
 
Print Friendly, PDF & Email