Katalog

Turi Tibor

By In Reference - sistema za navodnjavanje On 14/03/2015


Period izvođenja radova: Mart 2012.
Mesto izvođenja radova: Bački Vinogradi
Kultura: kruška
Površina: 4 ha
Tip navodnjavanja: mikrorasprskivači Aqua Smart 2002 NaanDanJain
Izvor vode: bunar kapaciteta 300 l/min.

Idealan sistem sa višenamenskom funkcijom koji nam pruža navodnjavanje, regulisanje mikroklime i fertirigaciju.

Plan rada:
1/ iskopavanje kanala za postavljanje glavnih vodova
2/ postavljanje glavnih vodova sa izvodima
3/ postavljanje prve žice za razvlačennje sekundarnih vodova
4/ ugradnja mikrorasprskivača na sekundarne vodove
5/ probno puštanje i čišćenje glavnih i sekundarnih vodova
6/ puštanje u rad