Free Peat i Nevema

  Free Peat i Nevema supstrati

 

Free Peat supstrat  NR2 

pakovanja 70lit

sastav: 70% crnog nemačkog treseta i 30% belog estonskog treseta

pH 5,2- 6,0

EC 0,6-0,9mS

uz dodatak mineralnog djubriva  15-10-20 NPK  1kg/m3 supstrata

 

   

 

Nevema supstrat

Pakovanje 250lit

granulacija 0-8mm

sastav 70% belog treseta i 30% crnog treseta

uz dodatak mineralnog djubriva 15-10-20 NPK  1kg/m3 supstrata

pH 5,2-6,0

EC 0,6-0,9 mS