Katalog

Smeša semena trave za sušne terene namenjena je mestima na kojima je količina navodnjavanja redukovana. Veoma je tolerantna na sušu zahvaljujući vrsti Festuca arundinacea, koja stvara duboko korenje. Ove smeše semena trave se lako održavaju i nemaju puno potreba za đubrivom.

Suvazemlja