Katalog

Smeše semena trave za sportske terene su otporne na habanje. Izdržljive su vrste i lake za održavanje. Koriste se za okućnice, kolske ulaze pa do većih površina poput fudbalskih terena. Otporne su na niže temperature. Nije im potrebno mnogo brige i zalivanja.

Seme trave za sportske terene