Katalog

Smeše semena trave za osunčane terene obrazuju lep travnjak visokog kvaliteta. Koriste se za dobijanje finih travnjaka, okućnica i parkova na osunčanim terenima. Imaju karakterističnu tamno zelenu boju i fine vlati trave koja se dobija zahvaljujući velikom procentu vijuka u smeši.

Simbol SUNCE