Katalog

Ova smeše semena trave su namenjene dosejavanju na niskim temperaturama. Brzo nicanje i do 6°C omogućava zelen travnjak tokom cele godine. Seme trave za niske temperature regeneriše travnjak i popunjava rupe u njemu.

Semena trave za niske temperature