Katalog

Visoko kvalitetni univerzalni supstrati koji se koriste za razmnožavanje mladih biljaka u poljoprivredi. Za sađenje povrća, za sađenje voća, za sađenje u plastenicima, za sađenje svih vrsta cveća i ukrasnih i lekovitih biljaka. Posebno se preporučuju pri setvi i rasađivanju.


Supstrati Mikskaar MXS i Free Peat