Katalog

Automatsko navodnjavanje i zalivanje bašte, trave, velikih travnjaka i drugih travnatih površina, parkova i javnih zelenih površina vrši se pomoću modernog, automatizovanog sistema američke firme HUNTER®. Automatsko zalivanje i navodnjavanje pruža sigurnost pravovremenim, precizno usmerenim i kvalitetnim zalivanjem pri čemu je velika ušteda vode. Rasprskivači HUNTER® su ukopani u zemlju a napajaju se preko crevnog sistema, skrivenog ispod površine zemlje. Rasprskivači izlaze za vreme zalivanja a nakon toga se vrate u nivo trave ili zemlje. Kada nisu aktivni ne smetaju košenju trave i drugim aktivnostima.