Katalog


RollcarT je samohodni uređaj za zalivanje velikih zelenih površina, sportskih terena, velikih travnjaka i dvorišta. Pokreće ga voda koju koristi za zalivanje.
RollcarT nema u sebi elektroniku, počinje da se pokreće čim se uspostavi dovod vode preko gumenog creva. Prekidanjem dovoda vode se zaustavlja. Zalivanje vrši pomoću robustnog Perrot rasprskivača velikog dometa čiji se radijus delovanja podešava po volji. RollcarT podjednako navodnjava celu površinu sa znatnom uštedom vode.