Katalog

Slavine za kapajuće trake sa konekcijama:
• konekcija na glavni vod pomoću trna i gumice, spoj između slavine i kapajuće trake pomoću holendera
• konekcija između slavine i lay flata pomoću startera a spoj između slavine i kapajuće trake pomoću poteznog prstena
• konekcija između slavine i glavnog voda pomoću VN 1/2″
• konekcija između slavine i glavnog voda pomoću VN 3/4″