Katalog

Rasprskivači na metalnoj šipci se koriste u navodnjavanju i zalivanju poljoprivrednih useva i ratarsklih rasada. Proizvedeni su od UV stabilnog plastičnog materijala. Otporni su na atmosferske promene. Mogućnost preciznog podešavanja ugla raspršivanja i količine protoka vode obezbeđuje biljkama optimalnu količinu vode. Samim tim velika je ušteda u potrošnji vode.

Rasprskivaci na stapu za sajt