Katalog

Navodnjavanje kap po kap obezbeđuje biljkama optimalnu količinu vode pri korenovom sistemu. Kap po kap navodnjavanje kapajućim cevima pruža biljkama tačno potrebnu količinu vode pomoću ugrađenih kapljača. Postoje Standard i Light-Standard kapljači te Kompenzirajući i Light-Kompenzirajući kapljači. Oni su ugrađeni u cevi prečnika Ø16 mm i Ø20 mm. Kapljači mogu biti ugrađeni u cevi na rastojanju od 33, 50, 75 ili 100 cm. Kod ovih sistema nema preteranog i nepotrebnog vlaženja zemlje oko korena biljke a samim tim velika je ušteda u potrošnji vode.

Legenda:
O. – običan kapljač
K. – kompenzacioni kapljač
d – prečnik cevi
cm – razmak kapljača
L – količina vode po kapljaču na sat
ST – 1.1 mm debljina zida cevi
LIGHT – 0.8 mm debljina zida cevi