Katalog

Pepton 85/16 je organsko đubrivo sa visokim sadržajem slobodnih aminokiselina. 100% je vodotopiv.

Organsko gnojivo PEPTON 85/16 je dobijeno enzimskom hidrolizom životinjskih proteina. Deluje kao biljni hormon i prirodni regulator rasta, a takođe se ponaša kao tradicionalno đubrivo. PEPTON 85/16 povećava razvoj korena, jača razvoj biljke, stimuliše cvetanje, formiranje i rast plodova, povećava otpornost na stresne uslove, produžava očuvanje plodova nakon berbe.

Pepton 85/16 se koristi kao bio-stimulans i visoki izvor hranljivih materija zbog visokog sadržaja aminokiseline i azota. Pepton 85/16 ostvaruje i pojačava različite reakcije u biljnom metabolizmu. Sa svojim visokim sadržajem azota, prirodnog kalijuma, apsorpcijom gvožđa i magnezijuma, Pepton 85/16 ima hranljivo djelovanje koja su proporcionalna njegovom biostimulacijskom efektu.

Delovanje Pepton 85/16 na biljku:
• Povećava razvoj korena
• Jača razvoj biljke (pupoljci i listovi)
• Deluje stimulativno na cvetanje, obrazovanje i rast ploda
• Povećava otpornost na stresne uslove
• Olakšava i povećava apsorpciju hranljivih materija iz zemlje i lišća
• Izaziva ranije i ujednačenije sazrevanje plodova
• Pogoduje usvajanju kalcijuma u biljnim ćelijama
• Produžava očuvanje plodova nakon berbe
• Povećava nivo gvožđa i kalijuma u biljkama